Јавите нам! Желите нешто лепо и добро са свима да поделите?

Трећи основни суд поново ослободио професора Кавчића од оптужби ИК КЛЕТТ

Београд: Трећи основни суд је пресудио у корист професора Александра Кавчић по тужби ИК Клетт којом се потврђује ранија одлука да професор изјавом да немачке издавачке куће боље пролазе зато што ти издавачи коруптивно делују на професоре и на наставнике, на директоре, потплаћујући их лап топ рачунарима, путовањима у иностранство да би усвојили баш њихове уџбенике, није нарушио пословни углед нити кредитну способност.

prof-aleksandar-kavcic-foto-sergej-bibicОдлуком Трећег основног суда, установљено је да је изјава, која је била предмет суђења, није била усмерена на нарушавање пословног угледа већ залагање за што ширу доступност образовања и његов висок квалитет, а нарочито борбу против могућих штетних последица по образовање, чиме се професор Кавчић овим и другачијим изјавама и на другачији начин рада залаже, стоји у образложењу пресуде Суда.

Професор Кавчић је истакао да је у образложењу пресуде важно још и то што је суд утврдио да привредни субјекти који своје пословање обављају у делатностима које су од општег друштвеног значаја, као што је то образовање, морају трпети и већи степен друштвене критике у оквиру дебате о питањима од јавног интереса него неке друге делатности, нарочито ако се том делатношћу баве ради стицања профита, односно добити, као што је овде случај.

Професор Кавчић је поново истакао да циљ образовања треба да буде знање а не профит и да се нада да ће серијом добијених пресуда локалне заједнице, родитељи а нарочито Наставно-научна већа и директори школа у фокус ставити добробит ђака и омогућити им фер услове за стицање знања.

По наведеној пресуди се ИК Клетт обавезује да плати трошкове поступка професору Кавчићу. На исту пресуду Клетт има право жалбе али Виши суд предмет не може више враћати првостепеном суду на поновну одлуку већ може сам отворити главни претрес.

Извор: ПС Прес

фото: Сергеј Бибић