Јавите нам! Желите нешто лепо и добро са свима да поделите?

Пораст иновација у Србији

Београд: Према извештају Европске комисије о оцени иновација за 2022. годину (European Innovation Scoreboard – EIS), раст перформанси Републикe Србије од 15,6 одсто у периоду од 2015. до 2022. године је виши од просечног раста у Европској унији, који износи 9,9 одсто за исти период. Податак говори о убрзаном приближавању Републике Србије стандардима Европске уније и у овом домену.

gal-afm-1024x683-640x480

Извештај EIS представља својеврстан инструмент Европске комисије који се бави компаративном проценом иновативности у земљама чланицама Европске уније и неколико других држава, укључујући и Србију.

Анализирана су 32 индикатора сврстана у 12 категорија, од којих су значајни резултати Републике Србије у категоријама иноватора и улагања у иновације, истраживања и развој, као и у категорији утицаја на запосленост.

Ови успеси су резултат спроведених реформи законодавног и стратешког оквира које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и повећаног улагања у научно-истраживачку и иновациону инфраструктуру.

Од 2018. године, донето је низ стратешких докумената и кључних закона, укључујући и нови Закон о иновационој делатности и Стратегију развоја стартап екосистема који су усвојени прошле године.

Основани су нови институти, Институт за Вештачку интелигенцију, Биосенс, Институт за информационе технологије у Крагујевцу и посебни фондови из којих се финансирају научна истраживања – Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку, који су са 98 милиона евра финансирали више од 1.720 пројеката.

Шири се мрежа научно-технолошких паркова и, уз већ постојећи парк у Београду, формирани су научно-технолошки паркови у Нишу, Новом Саду и Чачку. У развој научно-технолошких паркова уложено је више од 53 милиона евра.

Извор: МПН