Јавите нам! Желите нешто лепо и добро са свима да поделите?

Збринуто више од милијарду килограма опасног отпада

Београд: Индустрија посебних токова отпада збринула је од 2010. године до данас више од 1,1 милијарду килограма опасног отпада. Илустрације ради, та количина утоварена у камионе чинила би колону дужу од 2.500 километара токсичног отпада који је заувек збринут на начин да не представља опасност по животну средину.

  pogon-1Рекордне количине збринутих посебних токова отпада у претходној години и наставак тог тренда у текућој, повећање броја запослених, редовна исплата подстицаја од стране државе, борба против нелегалних токова отпада и планирање унапређења правног оквира, јасан су сигнал да Србија иде у добром смеру када је реч о заштити животне средине.

Председник Удружења рециклера Србије Никола Егић истиче да је подршка државе и редовна исплата подстицаја у последњих неколико година од изузетног значаја за индустрију посебних токова отпада.

„Прописно збрињавање опасног отпада је претпоставка здраве животне средине, а кораци које држава предузима у последње две године радом на превенцији, променама у инспекцијском надзору и стабилном финансирању, допринели су да се ова индустрија уздигне на ниво регионалног лидера и превазиђе све микро проблеме са којима се дуги низ година суочавала. То је од велике важности, јер је безбедно збрињавање опасног отпада и спречавање испуштања токсичних материја у животну средину предуслов за чисте воде, ваздух и земљиште”, рекао је Егић.

pogon-3Према његовим речима, рециклажна индустрија је у последњих 12 година збринула више од 470.000 тона рециклираних отпадних гума, које услед неадекватног одлагања на несанитарним депонијама могу бити лако запаљиве, а сагоревањем у атмосферу доспевају на биљке чиме улазе у ланац исхране. Са друге стране, ако су правилно третиране, од отпадних гума у поступку рециклаже добија се материјал за изградњу путева или за производњу подлога за спортске терене и дечија игралишта.

У истом периоду збринуто је више од 350.000 тона електричног и електронског отпада. Од 2010. до данас збринуто је и око 220.000 тона акумулатора, што подразумева третман више од 120 хиљада тона олова и 5,5 хиљада тона сумпорне киселине. Такође, збринуто је више од 55.000 тона отпадних уља и око 20.000 тона отпадних возила.

pogon-4Егић је истакао да рециклажна индустрија упошљава више од 15.000 људи, од чега око 13.000 сакупљача, који махом припадају рањивим категоријама становништва.

„Сакупљање отпада је тежак посао, али за неколико хиљада породица једини извор прихода. Зато верујем да ће улагања у инфраструктуру и планирана унапређења система сакупљања отпада омогућити боље услове за рад за наше суграђане”, истакао је Егић.

Извор: Удружење рециклера Србије